Клубове към НГДЕК

Images

Важна част от училищния живот в НГДЕК са заниманията в кръжоци, клубове и спортни секции. Извънкласните ни дейности привличат възпитаниците ни според интересите и мотивацията им и им дават възможност да дообогатят и развият своите умения.

Учениците имат възможност да изберат клуб според своите интереси, да изявят своите способности и таланти, да усвоят нови полезни знания, да дадат простор на творческото си въображение.

В тези формации се развиват не само специалните умения, а и екипната култура на нашите възпитаници. В тях се насърчава и провокира менторство в полза на новоприетите ни ученици, в което опитът и знанията на учениците ни от по-горните класове се споделя в ефективно сътрудничество.

Организирането на уъркшопи и дискусии предава двупосочна информация за въпросите и гледните точки на възпитателите и възпитаниците.