Исторически моменти

Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура благодарение на застъпничеството на покойните вече Людмила Живкова и проф. Александър Фол.

1977

Октомври 10, 1977

1994

Декември 07, 1994

2010

Ноември 08, 2010

2012

Декември 07, 2012
Начало на страницата