Мисия класик

НГДЕК дава на своите ученици задълбочени знания по класически и модерни езици; по хуманитарните дисциплини и природните науки; развива самостоятелното им мислене, нравственото им възпитание и гражданска позиция. Като ги ориентира към корена и континюитета на човешкото знание и опит, училището им дава широк поглед за човека и обществото от античността до днес.

НГДЕК възроди класическото, хуманитарно образование и подпомага развитието на други училища в страната - Априловската гимназия в Габрово, Хуманитарна гимназия във Варна, Хуманитарна гимназия в Сливен, Хуманитарна гимназия "Неофит Рилски " в Кюстендил и др.

Специализираните учебници на НГДЕК, дело на учителите и университетски преподователи се ползват в цялата страна от учители, ученици и студенти.

Мярка за всяко училище е реализацията на учениците. Възпитаниците на НГДЕК продължават много успешно образованието и развитието си в университетската степен. Учат отлично. Работят в духовната сфера. Научният потенциал в хуманитарните специалности на СУ "Св. Климент Охридски" и други университети: история, философия, културознание, педагогика, класическа филология, славянски филологии, информатика и др. се попълва от завършили НГДЕК. Наши възпитаници са доктори и доценти на университетите във Виена, Валенсия, Харвард, Бостон, Оксфорд и др. Най-радостен е фактът на завръщането на мнозина като учители в гимназията.

За своето развитие училището получи от академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" статут на Национален класически лицей към университета. Това е заслужено високо признание. Подобно признание гимназията има посредством сключения договор между НГДЕК и Нов Български Университет за специалностите класически изследвания и археология.