Археологическо лято, 2015

През лятото на 2015г. ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ“ взеха участие в археологически разкопки на пл. „Света Неделя“ в София. С подкрепата на ИСИРКС Институт и Столична община учениците и д-р Веселка Кацарова от НАИМ- БАН очакваха да разкрият част от форума на Сердика. Изненадата дойде още в първите дни, когато се очертаха основите на голяма обществена сграда от периода на Късната Античност. Няколко седмици по- късно бе намерено и голямо монетно съкровище. .

В първия ден на археологическия сезон за НГДЕК обекта посетиха и г-жа М. Папазова и г-жа Г. Тончева. Всеки ден, след като приключат работа на терен, учениците се запознаваха и с вече разкрити обекти от античното минало на града- амфитеатъра, портите и крепостните стени, крайградските вили и мавзолеи. При посещението на античния мавзолей в кв. Лозенец гост на експедицията беше д-р В. Вачкова.