Обществен съвет

Със заповед №100 от 18.12.2016 г. е определен състав на Обществения  съвет към НГДЕК както следва:

Обществен съвет:

1. Гергина Тончева – основател и пръв директор на НГДЕК.

2. Ралица Базайтова – гл. експерт в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в МК.

3. Албена Василева – Петкова – родител на ученичка от VIII в клас;

4. Андрея Христов Момерин – родител на ученик от VIII а клас;

5. Асен Илиев Балтов – родител на ученичка от VIII в клас.

Резервни членове:

1. проф. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Румен Джуров – държ. експерт в дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в МК.

3. Анна Любомирова Българанова – родител на ученик от Х г клас;

4. Еньо Константинов Кръстев – родител на ученик от Х в клас;

5. Ренета Минкова Гълъбова – родител на ученик от Х в клас;