Антична Егея

Пътуването с учебна цел в Антична Егея се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план.По време на упътуването се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите .