Пътувания с учебна цел

Пътуването с учебна цел се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план. По време на учебната практика се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини.Пътуването с учебна цел се утвърждава със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ". Пътуванията с учебна цел се провеждат както следва:

 • Из България:
 • VІІІ клас - из историческите забележителности на София и околностите на София, както и из българските манастири. Целта е запознаване със средновековното и възрожденското изкуство и архитектура;

  ІХ клас - из античните археологически обекти на България. Целта е запазнаване с античната архитектура и изкуство;

  Х клас - из средновековните археологически обекти на България. Целта е запознаване със средновековната архитектура и изкуство;

  ХІ клас - из възрожденските обекти на България. Целта е запознаване със възрожденската архитектура и изкуство;

  ХІІ клас - из художествените галерии на София и България. Целта е запознаване с българското и модерното световно изкуство.

 • Извън България:
 • VIII клас - из Италия. Целта е запознаване със западното средновековно, ренесансово и съвременно изкуство и архитектура;

  ІХ клас - из Антична Егея. Целта е началното запознаване с античното и средновековното изкуство и архитектура;

  Х клас - из Елада. Целта е запознаване с античното изкуство и архитектура;

  ХІ клас - "Великоморавска мисия" - Европа

  ХІІ клас - из България и Инстанбул. Целта е връщане към корените;

  По линия на реципрочен обмен група ученици от VІІІ-ХІІ клас пребивават за дългосрочно обучение, като посещават класически училища в Германия и Холандия. Договарят се такива обмени с училища в Италия и Кипър. Реципрочно в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" пребивават ученици от тези страни за дългосрочно обучение.