Добре дошли на страницата за текущи и реализирани проекти в НГДЕК !

Socrates - 229746-CP-1-2006-1-GR-LINGUA-L2

Млади изследователи на древността - BG051PO001/07/4.2-01/512