д-р Антоан Тонев
  • Преподавател по история и цивилизация

д-р Антоан Димитров Тонев

Работи като учител по история в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ в периода 2008 – 2011 година. През 2012 година се завръща в НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и преподава по история и цивилизация и история на културата. Понастоящем преподава история на западноевропейската култура в 12 клас и заема поста помощник-директор по учебната дейност. Стреми се винаги да бъде строг, но справедлив.
От съвременните езици владее английски, руски и френски, а от класическите – предпочита да работи с латинския.
Мотото му е: "alteri vivas oportet si vis tibi vivere".

Подробна автобиография на д-р Антоан Тонев може да видите тук.