Защо НГДЕК?

Проверка и доказателство за същността и стойността на гимназията са завършилите я 25 випуска. Всички зрелостници продължават образованието си във висши учебни заведения - СУ "Св. Климент Охридски", в други ВУЗ-ове у нас и в реномирани световни университети. Където и да се учат, те защитават задълбочени знания, отличен успех, целенасочени интереси. Завършилите висшето си образование работят като:

- учители в гимназията;
- преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски" и други университети;
- аспиранти у нас и в чужбина;
- в редакции и издателства;
- в радиостанции и телевизии;
- в библиотеки и музеи;
- в посолства и културни институти;
- мнозина от тях са известни политически и обществени фигури.